Umanjenjem cijene javne usluge do veće stope odvajanja otpada

Autor: B. O. Objavljeno: 27.04.2023. 🕜 08:45 Lokacija: Šibenik
  • Tvrđava sv. Mihovila u Šibeniku (foto: BL, ljeto 2017.)

• Šibenik, Šibensko-kninska županija
    Izvor: B.L.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika bit će na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću mjesec dana

Šibenik je ovaj tjedan uputio na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području toga grada. Nacrt Odluke, uz ostalo, propisuje kriterije za umanjenje cijene spomenute javne usluge koji će potaknuti korisnike na odvajanje biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, glomaznog i opasnog komunalnog otpada od miješanog komunalnog otpada te, ako je to moguće, kompostiranje biootpada.

"Nacrtom Odluke koju smo danas uputili na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nastojimo izaći u susret korisnicima koji su pogođeni trenutnom regulativom te istovremeno osigurati uvjete za pružanje kvalitetne javne usluge, uz njezino stalno unapređenje, kao i  održivo poslovanje i Zelenog grada i Centra Bikarac", istaknuo je Željko Burić, gradonačelnik Šibenika.

Upravo je odvajanje spomenutih vrsta otpada od miješanog komunalnog osnovni uvjet za ostvarenje prava na umanjenje cijene javne usluge. Oni korisnici za koje se utvrdi da se u kalendarskoj godini više od tri puta ne pridržavaju opće obveze odvajanja otpada, izgubit će pravo na umanjenu cijenu javne usluge u narednih 12 mjeseci od zadnjeg utvrđenog prekršaja, objavljeno je na stranicama Grada Šibenika

 

Iznajmljivači, obrtnici i poduzetnici 

Nacrtom Odluke obuhvaćeni su i korisnici koji ne spadaju u kategoriju kućanstvo, ako im mjesečna količina predanog miješanog komunalnog otpada ne premašuje 240 litara. 

Izvor: Shutterstock

U Nacrtu Odluke se, pod određenim uvjetima, mijenjaju i kriteriji za izračun cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u slučaju korisnika koji istodobno spadaju u obje kategorije - kućanstvo i kategoriju koja to nije. 

Propisani su i kriteriji kojima je omogućeno smanjenje iznosa minimalne javne usluge za iznajmljivače, male obrtnike i poduzetnike. Njima se, pod precizno navedenim uvjetima, cijena javne usluge poistovjećuje s kategorijom kućanstvo ili smanjuje za 50, odnosno 30 posto. Navedeni su i uvjeti za umanjenje mjesečne cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za korisnike koji nisu u kategoriji kućanstvo, a privremeno koriste zajedničke spremnike za odlaganje otpada.

 

Ponovna prerada i uporaba

"Pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada koje se mogu ponovno preraditi i upotrijebiti, kao i korištenjem svih drugih dostupnih i besplatnih usluge koje pruža tvrtka Zeleni grad, bit ćemo u situaciji da izravno utječemo na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i na konačan iznos mjesečnih računa ove vrste komunalne usluge", kazao je Ante Nakić, pročelnik Upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Šibenika.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika bit će na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću mjesec dana. Sadržaj je moguće pronaći OVDJE.

TAGOVI