EK zaključila projekt s Međunarodnom agencijom za energiju

Autor: B. O. Objavljeno: 24.02.2023. 🕜 10:27 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Slika zgrade Europske komisije u Bruxellesu (foto: Matija Eppert, listopad 2017.)

• Europska komisija, Europska unija
    Izvor: Matija Eppert

Projekt je pomogao članicama, uključujući i Hrvatsku, u nastojanjima da ukinu ovisnost o ruskim fosilnim gorivima

Europska komisija ovaj tjedan zaključila je projekt Instrumenta za tehničku potporu (TSI) koji je pomagao 17 članica u njihovim nastojanjima da ukinu ovisnost o ruskim fosilnim gorivima, kako je utvrđeno u planu REPowerEU.

Projekt je pokrenut u ožujku 2022. na temelju posebnog poziva u okviru odgovora Komisije na energetsku krizu uzrokovanu ruskim napadom na Ukrajinu. 

Komisija je s Međunarodnom agencijom za energiju (IEA) pružila savjete i omogućila izgradnju kapaciteta kako bi utvrdila i provela posebne reforme i ulaganja u području obnovljivih izvora, energetske učinkovitosti, proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora i inovativnih rješenja za dekarbonizaciju industrije u skladu s ciljevima plana REPowerEU.
 

Tehnička potpora

Države sudionice su Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Hrvatska, Italija, Cipar, Mađarska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka i Finska, priopćeno je iz Predstavništva EK-a u Hrvatskoj. Projekt im je pomogao da se pripreme za zimu i budućnost, a istodobno je podržao njihov put prema nultoj neto stopi emisija.  

Instrument za tehničku potporu glavni je instrument Komisije za pružanje tehničke potpore reformama u EU-u na zahtjev nacionalnih tijela. 

Dio je višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. i Plana oporavka za Europu. Temelji se na uspjehu Programa potpore strukturnim reformama, u okviru kojega je od 2017. provedeno više od 1400 projekata tehničke potpore u svim članicama.

TAGOVI