Brojne EU članice imaju problema s razvojem sunčanih elektrana

Autor: N. D. Objavljeno: 25.09.2023. 🕜 14:48 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Sunčana elektrana (fotonaponski sustav) na krovu kuće (izvornik: Michael Yeoman from Pixabay, 2023.)

• sunčane elektrane, fotonaponski sustavi
    Izvor: Michael Yeoman / Pixabay

EU članice nisu implementirale potrebna ubrzanja kad je riječ o sunčanim elektranama

Zemlje EU-a i dalje propuštaju priliku iskoristiti domaće, klimatski prihvatljive obnovljive izvore energije zbog neučinkovitih pravila i papirologije. Unatoč zakonima EU-a koji prisiljavaju europske države da pojednostave izdavanje dozvola za planiranje za projekte obnovljivih izvora energije, provedba ne uspijeva, zaključak je analize koju je provela krovna EU udruga koja okuplja dionike u „solarnom lancu“, SolarPower Europe.

EU-ov hitni zakon kao odgovor na energetsku krizu usvojen je prije devet mjeseci kako bi se ubrzala implementacija obnovljivih izvora energije. Preostalo je još devet mjeseci do kraja važenja zakona, a zahvaljujući političkoj volji i kreativnoj najboljoj praksi postoje neke promjene u nacionalnim okvirima za izdavanje dozvola.

Zaključak analize je da se modernizacija i digitalizacija procesa i kadroviranja događaju – ali presporo. Zemlje ne maksimiziraju potencijal umjetnih površina - solarna energija funkcionira u različitim izgrađenim okruženjima, ne samo na krovovima. Međutim, ključna pitanja još uvijek nisu riješena u zakonu u većini zemalja EU-a.

 
Osam pokazatelja uspješnosti na papiru

 

SolarPowerova analiza nacionalne uspješnosti u 16 EU članica temelji se na osam ključnih pokazatelja koji predstavljaju skup mjera planiranja i izdavanja dozvola. Na primjer, većina je zemalja olakšala ljudima povezivanje malih solarnih projekata s mrežom. Što se tiče drugog pokazatelja – uvrštavanja rokova za izdavanje dozvola u zakon – zemlje EU-a nemaju dobre rezultate, postižući stopu provedbe od samo 25%.

Detaljna analiza zemalja članica EU-a pokazuje da Belgija i Portugal imaju posebno dobre rezultate, jer su proveli 75% ključnih zakona za ubrzanje procesa planiranja obnovljivih izvora energije i izdavanja dozvola. Njemačka je jedina zemlja koja je u potpunosti provela najmanje tri od osam mjera. Na drugom kraju spektra su Bugarska, Češka, Nizozemska i Poljska koje imaju najniže stope provedbe, a Hrvatska nije bila analizirana, iako bi rezultati bili slični.

Ova se analiza odnosi na uključivanje ovih mjera u nacionalni zakon, a ne na fizičku provedbu na terenu. Iako postoji korelacija, ostaje izazov da zemlje mogu imati dobro ažurirane pravilnike, ali institucije tek trebaju primijeniti ta pravila u praksi.

Developeri su oprezni zbog predstojećih problema u sljedećem poglavlju EU pravila za izdavanje dozvola – ažuriranoj Direktivi o obnovljivoj energiji (RED). Developeri obnovljivih izvora još uvijek nemaju dovoljno jasnoće u pogledu prostornog mapiranja i 'područja ubrzanja' - prioritetnih mjesta za njihove projekte - koja će morati biti brzo označena kao dio RED-a.

„Izdavanje dozvola jedan je od srebrnih metaka energetske tranzicije. Kad sredimo papirologiju i birokratske procedure, solarna energija i obnovljivi izvori energije imat će istinsku šansu za borbu. Kreatori politike znaju da je to izazov i želimo da ova analiza podupre njihovo postizanje i provedbu ciljeva klimatske i energetske sigurnosti.”, komentirao je Jonathan Bonadio, viši savjetnik za politiku u SolarPower Europe.

 

TAGOVI