Vukovar: sufinanciranjem do sanacije divljih odlagališta

Autor: B.O. Objavljeno: 24.05.2022. 🕜 09:20 Lokacija: Vukovar

Vukovar kontinuirano provodi brojne aktivnosti u svrhu unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom

Vukovar je ponovno uspješno privukao sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), ovoga puta za sanaciju divljih odlagališta na području toga grada. 

Tako je Grad Vukovar omogućio sufinanciranje projekta sanacije šest divljih odlagališta u iznosu od 80 posto. Vrijednost projekta je 670.286,75 kuna s PDV-om, od čega su sredstva FZOEU-a iznosila 536.215 kuna. 

U okviru projekta sanirana su divlja odlagališta na sljedećim lokacijama: Lipovača (pored Bobotskog kanala), produžetak Ličke ulice, dio Ulice Jana Bate, put između naselja Lužac i Budžak, odvojak pored ceste Vukovar-Negoslavci te alternativni put prema Grabovu, objavljeno je na stranicama Grada Vukovara.

Sanacija se provodila razvrstavanjem odbačenog otpada na samim lokacijama divljih odlagališta, odvozom reciklabilnog otpada, a ostataka odbačenog otpada na zbrinjavanje. Nakon uklanjanja otpada postavljen je sloj zemlje te ploče s natpisom o zabrani odlaganja otpada. 

Vukovar kontinuirano provodi brojne aktivnosti u svrhu unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom na području grada, stoga apelira građane da pravilno, odgovorno i savjesno odlažu otpad te da prijave svako nepropisno odlaganje otpada, a kako bi zajedno pridonijeli ljepšem, ugodnijem i još čišćem Vukovaru.

TAGOVI