EK: regulirajte cijene plina i struje za kućanstva ali i gospodarstvo

Autor: N.D. Objavljeno: 19.05.2022. 🕜 08:45 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Europske mjere za intervencije na energetskom tržištu na velika vrata uvode državnu regulaciju cijena

Europska komisija jučer je u sklopu REPower EU plana donijela cijeli set mjera kojima će se nastojati stabilizirati poljuljana energetska tržišta, na kojem potrošači stenju pod iznimno visokim cijenama. Primjerice, predviđa se da država proširi regulaciju cijena plina i električne energije na gotovo sve potrošače. No, s kojim posljedicama po energetske kompanije, nije baš jasno. Za slučaj potpunog prestanka opskrbe ruskim plinom bit će potrebne dodatne mjere, stoga Komisija poziva članice da dopune svoje planove intervencija. Komisija planira stvoriti koordinirani plan za smanjenje potražnje u slučaju krize, u kojem stoji da bi u duhu solidarsnosti manje pogođene članice mogle smanjiti potražnju za plinom u korist više pogođenih zemalja. 

Komisija konstatira da bi mogao biti potreban mehanizam za administrativno blokiranje cijene plina na europskoj razini kao odgovor na prekid opskrbe iz Rusije. Ako dođe do takve blokade cijena, ona će biti u trajanju samo tijekom stanja hitnoće i ne bi trebao kompromitirati mogućnost bloka da privuče alternativnu dobavu LNG-a i plina iz drugih kopnenih pravaca, te da smanji potražnju. 

Na plinskim tržištima EK navodi mogućnost da članice produže regulaciju cijena za krajnje kupce na širi krug kupaca, uključujući kućanstva i industriju. Države se potiču da uvedu hitne mjere za likvidnost na tržištu roba kako bi potaknula tržište, ali uz poštivanje državnih potpora. Predviđa se i korištenje nove (i za sada nelikvidne) Europske energetske platforme za agregiranje potražnje za plinom, osiguranje kompetitivne cijene kroz zajedničku dobavu plina i smanjivanje ovisnosti o ruskom plinu. 

Tržište električne energije


Kada je riječ o tržištu električne energije EK savjetuje državama da relociraju ekstraprofitne prihode energetskih kompanija kako bi zaštitili kupce u idućoj ogrjevnoj sezoni. Trenutno bi trebalo uvesti regulaciju prodajnih cijena kako bi se pokrili mali i srednji poduzetnici, stoji u paketu. Regije sa ograničenim interkonekcijama mogle bi uvesti poticaje za trošak goriva, u skladu s EU sporazumima i državnim potporama, priopćila je Komisija. Nedavno izvješće ACER-a zaključuje da osnove dizajna tržišta donose značajne prednosti potrošačima. Ipak, napominje da postoji nekoliko načina za bolju zaštitu potrošača i isporuku pristupačne električne energije, učiniti tržište robusnijim i otpornijim na buduće šokove te ga dodatno uskladiti s ciljevima Europskog zelenog dogovora.

Komisija stoga postavlja niz pitanja koja treba proučiti radi optimalnog budućeg funkcioniranja tržišta. To uključuje tržišne instrumente za zaštitu potrošača od nestalnosti cijena, mjere koje povećavaju odgovor na potražnju i promiču individualne sheme vlastite potrošnje, odgovarajuće signale ulaganja i transparentniji nadzor tržišta. Nadovezujući se na danas predstavljenu analizu, Komisija će pokrenuti postupak procjene utjecaja na moguće prilagodbe dizajna tržišta električne energije.

TAGOVI