Slovenija će najranije iduće godine moći odlučivati o novom bloku u Krškom

Autor: N. D. Objavljeno: 22.05.2023. 🕜 09:14 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)
  • Pogled na postrojenja NE Krško (izvornik: NE Krško, 2023.) 

• NE Krško, GEN Energija, nuklearne elektrane
    Izvor: NE Krško

Slovenski ministar okoliša, klime i energetike Bojan Kumer nema ništa protiv referenduma o gradnji drugog bloka

Iduće godine Slovenija će prvi put moći odvagnuti ima li dovoljno informacija za odluku o drugom bloku nuklearne elektrane Krško, rekao je slovenski ministar za energetiku, klimu i okoliš Bojan Kumer u intervjuu za Delov subotnji prilog. Konačna odluka o gradnji tada bi trebala biti donesena najkasnije do 2027., u skladu s Nacionalnim energetskim i klimatskim planom. 

Informacije o cijeni investicije, mogućim opskrbljivačima, rokovima i cijeni električne energije prikuplja investitor Gen energija. Ministar se "uglavnom slaže" da se odluka o gradnji testira na referendumu, ovisno o tome "hoćemo li prikupiti sve moguće i potrebne informacije i naknadno donijeti odluku ili ćemo prikupiti dovoljno informacija i izaći pred javnost prije". 

 
Donošenje izmjena Državnog prostornog plana

 

U međuvremenu, prvi korak na putu do novog bloka bit će podnošenje cjelovitog zahtjeva investitora za izmjenu državnog prostornog plana. Kumer se nada da će to biti za mjesec-dva. "Želimo što prije, a najkasnije u lipnju, dostaviti gotovu inicijativu ministarstvu nadležnom za prostor i da ono krene u pripremu odluke o pristupanju izradi Državnog prostornog plana. Željeli bismo u drugoj fazi osnovati zajedničku radnu skupinu koja bi utvrdila kakva je nuklearka elektrana koju želimo", rekao je.

Na pitanje kako će Slovenija nakon prestanka energetskog korištenja ugljena 2033. osigurati energetsku samodostatnost, Kumer je odgovorio da za to ne postoji kristalna kugla. "Pred nama je deset godina neizvjesnosti. Želim da pripremimo najbolju moguću startnu točku. Zato moramo napraviti domaću zadaću", rekao je.

TAGOVI