Njemački planovi u zelenom vodiku se ne ostvaruju

Autor: N. D. Objavljeno: 17.11.2023. 🕜 14:10 Lokacija: Essen (Njemačka)
  • E.ON-ov logo na nekoj od njegovih zgrada (izvornik: E.ON)

• E.ON, logo
    Izvor: E.ON

Napretka ima, ali i dalje je to ispod plana, upozorava E.On

Ambicije u proizvodnji zelenog vodika u Njemačkoj ne idu prema planu, kaže se u izvješću koje je naručio E.ON. Kapacitet proizvodnje vodika planiran do 2030. porastao je s 8,1 GW u veljači 2023. na 8,7 GW u kolovozu 2023., no još uvijek je manji od vladinog cilja od najmanje 10 GW, konstatirao je E.ON. "Iako još uvijek postoji lagani uzlazni trend, povećanje nije ni blizu tako snažno kao u mjesecima od srpnja 2022. do veljače 2023.", stoji u dokumentu.

U Njemačkoj su trenutno u pogonu 33 elektrolizatora kapaciteta od 62 MW, navodi se u izvješću koje se temelji na podacima Instituta za energetsku ekonomiju Sveučilišta u Kölnu. Do 2030. taj će bi se broj trebao povećati na 111 postrojenja s ukupnim kapacitetom od 8.712 MW, prema sadašnjim planovima, no ostaje neizvjesno hoće li one doista biti izgrađene, konstatirao je E.ON.

Kada je riječ o H2 infrastrukturi, broj plinovoda za čisti vodik koji rade u Njemačkoj ostao je gotovo isti. Postoji pomak u planiranju vodikove mreže, čija se planirana duljina gotovo udvostručila: do 2035. godine najavljena je izgradnja 5708 kilometara vodikovoda, u veljači ove godine bilo ih je samo 2813 kilometara. E.ON to pripisuje činjenici da je izgradnja vodikove infrastrukture posljednjih mjeseci dobila na zamahu odlukom o stvaranju jezgre vodikovoda.

 
Politike i regulacija nisu posloženi

 

E.On upozorava da trenutni politički i regulatorni okviri nisu dovoljni da osiguraju tehnologiju, potražnju i rizike infrastrukture te da troškove proizvodnje zelenog vodika učine konkurentnima. Član uprave E.ON-a Patrick Lammers rekao je da se hitno mora ubrzati povećanje proizvodnje zelenog vodika. “Razlika između planiranih projekata i konačnih odluka o ulaganju je prevelika”, dodao je.

Zeleni vodik pokazao se kao ključna odskočna daska za postizanje klimatskih ciljeva. Čini se da će taj klimatski neutralni plin postati tehnologija izbora za dekarbonizaciju sektora u kojima je smanjenje emisija posebno teško, na primjer u teškoj industriji i zrakoplovstvu. Kao jedan od ključnih pokretača paneuropskih napora, Njemačka želi postati globalni lider u onome što se ponekad naziva "naftom sutrašnjice" – ne samo da pokrene sljedeće faze svoje značajne energetske tranzicije, već i da osigura obećavajuće rastuće tržište za svoju industriju. No, čini se da će za to trebati bitno više napora i vremena. 

TAGOVI