BiH: prihvaćen skup energetskih zakona

Autor: B. O. Objavljeno: 11.07.2023. 🕜 10:08 Lokacija: Mostar (BiH)
  • Dalekovod (izvornik: Lisa-S / Shutterstock, 2016.)

• dalekovodi, elektroenergetski sustavi, električna energija, elektroenergetika
    Izvor: Lisa-S / Shutterstock

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ističe kako taj skup zakona izravno prati standarde i norme Europske unije koje BiH treba usvojiti

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine (FMERI) pripremilo je i u parlamentarnu proceduru uputilo skup od tri zakonska prijedloga iz energetike koji su većinom glasova usvojeni u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Riječ je o prijedlogu Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, prijedlogu Zakona o električnoj energiji FBiH i prijedlogu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i učinkovite kogeneracije (EK), objavljeno je na stranicama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ističe kako taj skup zakona izravno prati standarde i norme Europske unije koje je BiH obvezan usvojiti pri potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU-om, Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, Sofijske deklaracije, Pariškog sporazuma i dr. 

Za donošenje sva tri energetska zakona vodilja bila je ostvarenje jednog od ciljeva, a to je stvaranje konkurentnog unutrašnjeg tržišta koje će svim građanima i tvrtkama omogućiti veće standarde usluga te doprinijeti sigurnosti opskrbe i održivosti na okolišno prihvatljiv način, kazao je. Njihovo donošenje bitno je i u kontekstu buduće energetske politike FBiH, posebice u vremenu energetske krize, ali i općeg trenda dekarbonizacije.

 

Vlastita potrošnja

"Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti propisuje dugoročne ciljeve vođenja energetske politike u FBiH te uvodi mehanizme za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Unapređuje i pravni okvir za regulaciju obavljanja djelatnosti i rad Regulatorne komisije za energiju u FBiH. Zakon o električnoj energiji propisuje pojednostavljenje administrativnih postupaka za gradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore, ponajprije sunčanih elektrana i vjetroelektrana. Uvodi i nove kategorije sudionika i djelatnosti na tržištu električne energije. Stvara i pravni okvir za uvođenje elektromobilnosti, unapređuje regulaciju kvalitete opskrbe i nova prava i mehanizme za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije", javlja FMERI.

Zakonom o korištenju obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije, u namjeri da se potakne vlastita potrošnja te ostvare klimatski ciljevi i dekarbonizacije energetike, dosadašnji centralizirani veliki sustavi će se postepeno zamijeniti decentraliziranim. 

 

Građanska energija

Nadalje, zbog rasta maloprodajnih cijena električne energije i sve nižih troškova novih tehnologija, distribuirana proizvodnja postaje sve privlačnija potrošačima električne energije. Potrošači će moći sami proizvoditi dio električne energije za vlastite potrebe umjesto da je kupuju od opskrbljivača. 

Također, kroz Zajednice obnovljive energije građanima se omogućava udruživanje te zajednička gradnja postrojenja za obnovljive izvore te da tako preuzmu ulogu, kako u dekarbonizaciji energije, tako i ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša, u razvoju lokalne zajednice, ali i ekonomske koristi.

TAGOVI