Kolovoška proizvodnja u NE Krško iznad planirane

Autor: B. O. Objavljeno: 18.09.2023. 🕜 09:00 Lokacija: Krško (Slovenija)
  • Pogled na postrojenja NE Krško i vodozahvat na Savi (izvornik: GEN Energija, 2023.) 

• NE Krško, GEN Energija, nuklearne elektrane
    Izvor: GEN Energija

U kolovozu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,3 ºC, a najviše za 2,6 ºC od dopuštena 3 ºC

Nuklearna elektrana (NE) Krško u kolovozu je proizvela 536.218,8 MW h bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 509.743,2 MW h neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,95 % iznad planirane (500 tisuća MW h). 

Faktor raspoloživosti bio je stopostotni. Nuklearna elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sustavi bili operabilni.

U kolovozu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NE Krško prosječno za 1,3 ºC, a najviše za 2,6 ºC od dopuštena 3 ºC. 

 

Ocijenjeni utjecaj

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u kolovozu iznosio 0,00003 posto, a ukupni godišnji udio do kraja kolovoza 3,67 posto. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00016 posto, a godišnje 0,0047 posto. 

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u kolovozu iznosio je 0,08 posto i 0,77 posto godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. 

U tom je mjesecu uskladišteno 4,3 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

TAGOVI