Prva faza gradnje RCGO-a sjeverozapadne Hrvatske Piškornica

Autor: B. O. Objavljeno: 04.07.2023. 🕜 11:25 Lokacija: Koprivnica
  • Simboli spremnika za odvajanje otpada i oporabu (izvornik: Shutterstock, 2013.)

• recikliranje otpada, otpad, gospodarenje otpadom, spremnici za otpad, zbrinjavanje otpada
    Izvor: Shutterstock

Regionalni centar za gospodarenje otpadom bit će izgrađen na području općine Koprivnički Ivanec u Koprivničko-križevačkoj županiji

U Koprivnici je početkom ovog tjedna potpisan Zapisnik o uvođenju u posao izvođača radova na projektiranju i gradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica. Zapisnik su potpisali direktor RCGO-a Piškornica Mladen Ružman i predstavnik izvođača, zajednice ponuditelja Kostak komunalno i građevinsko poduzeće iz Krškog u Sloveniji i tvrtke Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine iz Zagreba Miljenko Muha

Stručni nadzor nad gradnjom provodit će tvrtka Geokon-Zagreb, a ugovorena vrijednost tih radova je gotovo 1,26 milijuna eura bez PDV-a. Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica obavljat će tvrtke Maxicon i Extructa iz Zagreba. Ugovorena vrijednost tih radova je nešto više od 781.700 eura.

 

Prihvatljivi troškovi

Prva je to faza u projektu gradnje RCGO-a sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, vrijednog nešto više od 88,9 milijuna eura.

Ukupna vrijednost projekta, koja obuhvaća i izgradnju pretovarnih stanica, nabavu mobilne opreme, nadzor nad gradnjom i dr., nakon revizije studije izvedivosti, uz primjenu novih cijena u građevinarstvu, opreme i radne snage, iznosit će oko 120 milijuna eura.

Prihvatljivi troškovi projekta sufinancirani su nacionalnim i sredstvima Europske unije. Udio europskih sredstava iznosi do 69,9975 posto, a nacionalnih (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) do 20,0025 posto, dok je 10 posto sredstava osigurano iz vlastitih izvora, javlja tvrtka Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica.  

 

Mehaničko-biološka obrada

Budući RCGO gradit će se na području općine Koprivnički Ivanec u Koprivničko-križevačkoj županiji. Njegovom uspostavom će se modernizirati sustav gospodarenja otpadom, tj. uspostaviti cjeloviti i integrirani sustav gospodarenja otpadom na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske: Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije. 

Izvor: Shutterstock

Projekt uključuje i gradnju dvije pretovarne stanice Varaždin i Zabok. Stanice će biti namijenjene za pretovar miješanog komunalnog otpada i ostataka nakon sortiranja, kako bi se racionalizirao prijevoz na RCGO Piškornica. 

Tehnologija obrade otpada bit će mehaničko-biološka (MBO), uz izdvajanje materijala koji se mogu reciklirati, goriva iz otpada (GIO) i proizvoda sličnog kompostu (PSK) koji se odlaže na odlagalište za neopasan otpad. 

Trajanje projektiranja i gradnje je 44 mjeseca od dana uvođenja u posao. 

TAGOVI